Left Pillar

Founder Trustees

No. Rank Name Email Add.
1 President (CHIEF FOUNDER TRUSTEE) Shri. Vijay Kumar Bhatia alias Acharya Vijayji (Guruji) S/O Sh. Bansidhar Bhatia. 
R/O: B-63, Phase -I, Ashok Vihar, DELHI-110052
acharyavijayji@gmail.com  
2 GENERAL SECRETORY Shri. Rajiv Kumar Aggarwal S/O Late Sh. Brijmohan Saran Aggarwal.
R/O H.No. 83, Bajaja Line, Ramnagar, Distt. Nainital, Uttarakhand.
 
3 TRUSTEE Smt. Sushma Bhatia W/O Sh. Vijay Kumar Bhatia.
R/O: B-63, Phase - I, Ashok Vihar, DELHI-110052.
acharyavijayji@gmail.com  
4 TRUSTEE Shri. Sushil Kumar,S/O Vidya Prakash Gupta,
R/O KP-254, Pitampura, DELHI-110034
shushila_tayal23@rediffmail.com 
5 TRUSTEE Shri. Sanjeev Kumar Aggarwal, S/O Late Sh. Brijmohan Saran Aggarwal.
R/O H.No. 24, Bajaja Line, Ramnagar, Distt. Nainital, Uttarakhand.
 
6 TRUSTEE Shri. Sunil Kumar Goel, S/O Late Sh. Hari Prakash Goel.
R/O 4329/6, Jai Mata Market, Tri Nagar, DELHI-110035
rohittransport@yahoo.com 
7 TRUSTEE Dr. Sunil Khetarpal,S/O Late Sh. Jai Prakash Bhagat.
R/O BW-64B, Shalimar Bagh, DELHI-110088
 
Right pillar